THIẾT KẾ CẢI TẠO TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI

Công trình:  TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SƠN HÀ

 

Dự án         : Thiết kế cải tạo kiến trúc – nội thất
Hạng mục : cải tạo
Quy mô dự án:   S >5000 m2
Đơn vị thực hiện: VP Kiến truc Alife – Cty CP Đầu tư & XD CT Văn Hóa
Thiết kế KTS. Nguyễn Thị Phương. Trung Quang Thành
Thời gian thực hiện:  15/6/2011 đến 15/8/2011
 Yêu cầu của chủ đầu tư : Thiết kế cải tạo lại trung tâm thương mại trên cơ sở hiện trạng đang có để tạo nên một công trình hoành tráng là điểm nhấn sang trọng. Các phòng chức  năng phải đảm bảo sự riêng biệt và phù hợp với từng không gian chức năng. Sử dụng vật liệu đá tự nhiên, vật liệu mới cho công trình mà không làm mất đi nét kiến trúc đặc trưng cửa công trình. Từ đó các KTS của Alife.vn đã phát thảo ra bản ý tưởng.22
21