THIẾT KẾ CẦU HÀN HẢI DƯƠNG

Công trình: CẦU HÀN – HẢI DƯƠNG

Dự án         : Thiết kế hình ảnh kiến trúc
Hạng mục : phối cảnh
Đơn vị thực hiện: VP Kiến truc Alife – Cty CP Đầu tư & XD CT Văn Hóa
Thiết kế KTS. Nguyễn Thị Phương. Trung Quang Thành
Thời gian thực hiện:  9/8/2009 đến 1/9/2009

10 11