Thiết kế công trình ban quản lý di tích lịch sử văn hóa cố đô hoa lư

Công trình:  BAN QUẢN LÝ KHU DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA CỐ ĐÔ HOA LƯ

Dự án         : Thiết kế kiến trúc nhà làm việc ban quản lý khu di tích.
Hạng mục : Kiến trúc
Quy mô dự án:   S >300 m2, các phòng ban làm việc.
Đơn vị thực hiện: VP Kiến truc Alife – Cty CP Đầu tư & XD CT Văn Hóa
Thiết kế KTS. Nguyễn Quang Huy. Nguyễn Chí Linh
Thời gian thực hiện:  1/8/2009 đến 15/10/2009
 Yêu cầu của chủ đầu tư : Thiết kế một không gian kiến trúc dân tộc nằm trong khuôn viên dự án Tràng An – Hoa Lư. Các phòng chức   năng phải đảm bảo sự riêng biệt và phù hợp với từng phòng ban chức năng. Từ đó các KTS của Alife.vn đã phát thảo ra bản ý tưởng và trình chủ đầu tư.ca1-pa3-psdca2-pa3-psd