Thiết kế nhà máy trà túi lọc Dimal – Nguyễn Phong Sắc ( kéo dài )

Công trình:  TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SƠN HÀ

 

Dự án         : Thiết kế kiến trúc – nội thất
Hạng mục : kiến trúc – nội thất
Quy mô dự án:   S >650 m2
Đơn vị thực hiện: VP Kiến truc Alife – Cty CP Đầu tư & XD CT Văn Hóa
Thiết kế KTS. Nguyễn Chí Linh. Nguyễn Quang Huy
Thời gian thực hiện:  15/3/2007 đến 15/5/2007
 Yêu cầu của chủ đầu tư : Thiết kế kiến trúc trụ sở làm việc và sản xuất túi lọc. Các phòng chức  năng phải đảm bảo sự riêng biệt và phù hợp với từng không gian chức năng. Sử dụng vật liệu đá tự nhiên, vật liệu mới cho công trình. Từ đó các KTS của Alife.vn đã phát thảo ra bản ý tưởng.nhamaytuiloc2 nhamaytuiloc1