THIẾT KẾ NHÀ THỜ HỌ – GIA VIỄN – NINH BÌNH

Công trình:  NHÀ THỜ HỌ NGUYỄN

Dự án         : Thiết kế kiến trúc nhà thờ họ.
Hạng mục : Kiến trúc
Địa điểm xây dựng: Gia Viễn – Ninh Bình.
Quy mô dự án:   S >400 m2
Đơn vị thực hiện: VP Kiến truc Alife – Cty CP Đầu tư & XD CT Văn Hóa
Thiết kế KTS. Trung Quang Thành. Nguyễn Quang Vinh.
Thời gian thực hiện:  15/9/2010 đến 05/10/2010
 Yêu cầu của chủ đầu tư : Thiết kế quy hoạch một không gian nhà thờ họ, nhà phụ sử dụng chất liệu đá mỹ nghệ Ninh Bình và gỗ. Từ đó các KTS của Alife.vn đã phát thảo ra bản ý tưởng và trình chủ đầu tư.17 12 13 14 15 16