THIẾT KẾ NHÀ THỜ HỌ – THƯỜNG TÍN – HÀ NỘI

Công trình:  NHÀ THỜ HỌ TRẦN

Dự án         : Thiết kế kiến trúc nhà thờ họ.
Hạng mục : Kiến trúc
Địa điểm xây dựng: Thường Tín – Hà Nội.
Quy mô dự án:   S >600 m2
Đơn vị thực hiện: VP Kiến truc Alife – Cty CP Đầu tư & XD CT Văn Hóa
Thiết kế KTS. Trung Quang Thành. Nguyễn Quang Vinh.
Thời gian thực hiện:  05/9/2011đến 03/10/2011
 Yêu cầu của chủ đầu tư : Thiết kế một không gian nhà thờ họ sử dụng chất liệu đá mỹ nghệ Ninh Bình và gỗ. Từ đó các KTS của Alife.vn đã phát thảo ra bản ý tưởng và trình chủ đầu tư.11 10