THIẾT KẾ NHÀ THỜ HỌ

Công trình:  NHÀ THỜ HỌ NGUYỄN

Dự án         : Thiết kế kiến trúc nhà thờ họ.
Hạng mục : Kiến trúc
Địa điểm xây dựng: Hoa Lư – Ninh Bình.
Quy mô dự án:   S >100 m2
Đơn vị thực hiện: VP Kiến truc Alife – Cty CP Đầu tư & XD CT Văn Hóa
Thiết kế KTS. Trung Quang Thành. Nguyễn Quang Vinh.
Thời gian thực hiện:  15/9/2010 đến 05/10/2010
 Yêu cầu của chủ đầu tư : Thiết kế một không gian nhà thờ họ sử dụng chất liệu đá mỹ nghệ Ninh Bình và gỗ. Từ đó các KTS của Alife.vn đã phát thảo ra bản ý tưởng và trình chủ đầu tư.

13 12

Công trình đã được Công ty cp đầu tư & xd công trình Văn Hóa thiết kế và thi công.