THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC KHÁCH SẠN SHOTEL – TRẦN TỬ BÌNH

Công trình:  KHÁCH SẠN Shotel – Trần Tử Bình

Dự án         : Thiết kế kiến trúc
Hạng mục : kiến trúc
Quy mô dự án:   S >300 m2
Đơn vị thực hiện: VP Kiến truc Alife – Cty CP Đầu tư & XD CT Văn Hóa
Thiết kế KTS. Nguyễn Quang Vinh. Vũ Quang Thái
Thời gian thực hiện:  12/8/2013 đến 5/10/2013
 Yêu cầu của chủ đầu tư : Thiết kế kiến trúc Á đương đại. Màu sắc tươi mới, giảm thiểu tiếng ồn, cách nhiệt, vật liệu hiện đại. Các phòng chức năng phải đảm bảo sự riêng biệt và phù hợp với từng không gian chức năng.
Từ đó các KTS của Alife.vn đã phát thảo ra bản ý tưởng và trình chủ đầu tư.
Địa điểm xây dựng:  Phố Trần Tử Bình – Cầu Giấy
19 16 17 18