Thiết kế phương án thi đấu tòa nhà Viettel Thái Bình

Công trình:  TÒA NHÀ VIETTEL – THÁI BÌNH

 

Dự án         : Phương án thi đấu thiết kế trụ sở Viettel Thái Bình
Hạng mục : kiến trúc
Quy mô dự án:   S >1000 m2
Đơn vị thực hiện: VP Kiến truc Alife – Cty CP Đầu tư & XD CT Văn Hóa
Thiết kế KTS. Nguyễn Quang Huy, Trần Quốc Khánh,
Thời gian thực hiện:  15/6/2007 đến 15/7/2007
 Yêu cầu của chủ đầu tư : Thiết kế phương án kiến trúc trụ sở làm việc Viettel Thái Bình trên cơ sở hình thức kiến trúc đặc trưng của Viettel trên toàn quốc. Các phòng chức  năng phải đảm bảo sự riêng biệt và phù hợp với từng không gian chức năng. Sử dụng vật liệu đá tự nhiên, vật liệu mới cho công trình. Từ đó các KTS của Alife.vn đã phát thảo ra bản ý tưởng.vttb