Thiết kế tòa nhà văn phòng An Building – Nguyễn Phong Sắc – Hà Nội

4550000-copy