Thiết kế nội thất các phòng ngủ gia đình Anh Xuân – KĐT Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên

1750 lượt xem

Thông tin công trình

Chủ đầu tư:Anh Xuân
Địa điểm:KĐT Ecopark
Loại hình:Nội thất phòng ngủ
Diện tích khu đất:Đang cập nhật...
Diện tích xây dựng:
Số tầng:Đang cập nhật...
Công năng:Đang cập nhật...
Đơn vị thiết kế:Alife Design
Tổng mức đầu tư:
Năm thực hiện:2019
Thiết kế phòng ngủ 01 anh Xuân góc nhin 01 Thiết kế phòng ngủ 01 anh Xuân góc nhin 01
Thiết kế phòng ngủ 01 anh Xuân góc nhin 02 Thiết kế phòng ngủ 01 anh Xuân góc nhin 02
Thiết kế phòng ngủ 01 anh Xuân góc nhin 04 Thiết kế phòng ngủ 01 anh Xuân góc nhin 04
Thiết kế phòng ngủ 04 anh Xuân góc nhin 01 Thiết kế phòng ngủ 04 anh Xuân góc nhin 01
Thiết kế phòng ngủ 01 anh Xuân góc nhin 03 Thiết kế phòng ngủ 01 anh Xuân góc nhin 03
Thiết kế phòng ngủ 04 anh Xuân góc nhin 02 Thiết kế phòng ngủ 04 anh Xuân góc nhin 02
Thiết kế phòng ngủ 03 anh Xuân góc nhin 01 Thiết kế phòng ngủ 03 anh Xuân góc nhin 01
Thiết kế phòng ngủ 03 anh Xuân góc nhin 04 Thiết kế phòng ngủ 03 anh Xuân góc nhin 04
Thiết kế phòng ngủ 03 anh Xuân góc nhin 03 Thiết kế phòng ngủ 03 anh Xuân góc nhin 03
Thiết kế phòng ngủ 03 anh Xuân góc nhin 02 Thiết kế phòng ngủ 03 anh Xuân góc nhin 02
Thiết kế phòng ngủ 02 anh Xuân góc nhin 03 Thiết kế phòng ngủ 02 anh Xuân góc nhin 03
Thiết kế phòng ngủ 02 anh Xuân góc nhin 03 Thiết kế phòng ngủ 02 anh Xuân góc nhin 03
Thiết kế phòng ngủ 02 anh Xuân góc nhin 02 Thiết kế phòng ngủ 02 anh Xuân góc nhin 02
Thiết kế phòng ngủ 02 anh Xuân góc nhin 01 Thiết kế phòng ngủ 02 anh Xuân góc nhin 01

 

ALIFE DESIGN - HOTLINE: 03.6461.8888

Trả lời

03.6461.8888